Nepřehlédněte
E-commerce

5 základních pravidel úspěšné zahraniční expanze

Svět internetu a otevřený evropský trh bourá dříve těžko překonatelné bariéry pro zahraniční expanzi. Ta se tak stává dostupnou i mnohem menším společnostem, než tomu bylo v minulosti. Celní unie, unifikované účetní standardy, levnější logistika a vůbec ucelené právní prostředí v Evropské unii vedou i stále větší počet internetových obchodů k úvahám, zda se nevydat na zahraniční trhy….