10 lekcí, jaké se musí každý potenciální podnikatel rychle naučit

I když se lidé učí typicky ve školách, na kurzech nebo svépomocí z knih a webinářů, když přijde na věc a osoba začne uplatňovat své znalosti v praxi, je finanční úspěch pro většinu z nás dlouhodobá, bolestivá a perná práce. Existují nicméně jistě i osobnosti, pro které bude celý proces snazší, díky tzv. „talentu shora“ (popř. z jiného směru, dle typu víry). Tak či onak, jsme si jisti, že to celé není žádná magie, ale propracovaná aplikace a skutečné pochopení těch nejzákladnějších podnikatelských technik.

Za účelem vytvoření a udržení prosperujícího podniku tedy bude třeba pochopit minimálně toto:

1. Zákazník nemá vždycky pravdu

Od prvního dne je nám do hlavy vtloukáno, že „zákazník má vždy pravdu“. A od podnikatel se očekává, že se ohnou natolik, nakolik to jen bude potřeba, aby uspokojili každého zákazníka, co přijde a to i tehdy, když zcela zřejmě nemá pravdu. Podobné tvrzení je ale nutné chápat v širším kontextu – je dobré dát zákazníkům prostor na pochybnosti, ale nikdy by to nemělo být na úkor vaší nebo zaměstnanecké důstojnosti.

2. Čas jsou peníze

A nejenom to, také zákazníci, nové nápady, no zkrátka, veškeré zdroje, jenž se dají potenciálně využít. Čas by ale pro vás měl vůbec být na speciální pozici – toho totiž budete vždy mít omezený a předem daný počet. Respektujte to proto v maximální míře. Když si vynásobíte délku jistého úkolu jeho výnosností a pak vše porovnáte, snadno zjistíte, čemu se můžete věnovat vy (důležitější a tedy výnosnější věci) a čemu vaši zaměstnanci.

3. Ne všechny peníze jsou dobré peníze

S touto lekcí má řada podnikatel problémy, protože když se snaží dostat svůj podnik za každou cenu ze země a vybudovat si nějaké jméno, snadno tak mohou upadnout do pasti spočívající v braní si peněz od kohokoliv, kdo jim je chce dát. Problém zde ale je, že řada zákazníků se nevyplatí: mají velmi nerealistické požadavky nebo je to někdo, koho zkrátka nemůžete vystát na osobní úrovni.

4. Neexistují laciné zkratky v marketingu

Spousta podnikatel si ráda vyslechne pár podnětných a inovativních marketingových přístupů, ale když přijde na jejich aplikaci do praxe, začnou se najednou ošívat a tvrdit, že je to příliš drahé. Neuvědomují si, že laciný marketing jim spolehlivě zajistí, že i jejich podnik bude vypadat lacině – „budgetové“ SEO a nejlevnější reklama co existuje vám mohou ušetřit peníze v krátkém měřítku, ovšem vaši reputaci to poškodí pouze jednou.

5. Outsourcujte cokoliv jde

Nalezení osob, jenž jsou schopny podat dobrý výkon u jistých (většinou se opakujících) činností typu help-line, to vám pomůže rozdělit zátěž v malém týmu výrazně lepším způsobem, protože nikdo již nemusí dělat vše dle potřeby, ale lidé se více specializují. Platí, že čím více z těchto úkolů outsourcujete na jiné osoby pod vaším vedením, tím více času logicky i budete mít na své jiné úkoly zabývající se generováním zisků.

6. Budujte nejen značku firmy, ale i osoby

Většina lidí se omezuje (ke své škodě samozřejmě) při podnikání pouze na značku firmy, přičemž je to právě punc osobnosti vzadu, jenž u těch nejlepších firem z oboru generuje autoritu i důvěryhodnost. Vaše osobnosti vás oddělují od konkurence, využijte proto toho a prodejte dokonale jejich schopnosti.

7. Život je příliš krátký na to, abyste nenáviděli práci

Perfektní vyvážení osobních a pracovních věcí, to je věc, se kterou se bude trápit většina vedoucích zaměstnanců a obvykle si toto krédo uvědomí, až po četných osobních ztrátách – nikdy své práci proto neobětujte to, co opravdu pokládáte za nejdůležitější: život sám, rodinu, zdraví, mládí, je to na vás… Když to neuděláte, je syndrom vyhoření pouze otázka času + k němu se přidají i (zprvu naoko nenápadné) zdravotní problémy typu nespavost a pod.

8. Najímejte lidi, jenž jsou chytřejší než vy

Dobrý podnikatel je s faktem, že existují v určitých branžích chytřejší lidé než on smířen, ba co více, on jej milerád využije ke své výhodě! Problémem tedy zůstává již jen to, rozeznat potenciál lidí při pohovorech…

9. Nejlepší praktiky nemusí být nejlepší i pro vaše zákazníky

V počátcích je nesmírně těžké dokázat rozeznat, co pro vaše zákazníky bude fungovat a co ne. To vyžaduje samozřejmě praxi a té se vám zpočátku nikterak nedostává. Pokud vám někdo bude radit (ano, nás nevyjímaje), jak zaručeně jednat v určité situaci, je to jenom inspirativní návod a podobenství, protože jak my, tak i autor vámi čtené příručky nebo kdokoliv jiný nezná vašeho zákazníka, ale výhradně vy ano.

10. Je lépe udělat něco neperfektně než nic perfektně

Jsou jisté typy lidí a situací, které stále váhají, jestli je již ta správná situace jednat. Plánování, strategie a obchodní odhady, to jsou vše velmi zásadní věci, občas ale i tak nadejde čas, všechno odstavit na druhou kolej a prostě jednat tak, jak nejlépe to za dané situace jde. Nenechte tudíž tuto tzv. analyzační paralýzu (tento termín opravdu existuje) posednout vaši mysl, jinak ji pocítíte jako nedostatek schopnosti vykonat plán.

Zdroj: Entrepreneur

Relevantní články

  • janelznic

    Nemůžu v zásadě souhlasit s bodem „Outsourcujte cokoliv jde“. Mám s tím jen samé negativní zkušenosti, ať už se outsourcovalo cokoliv. Jsou jednorázové projekty, které se outsorcovat dají, ale jiné ne. Pokud jde o projekt, který má zapadat, ať už formou či technologicky do nějakého

    firemního konceptu, je vždy lepší, když je zpracovaný interně. Ryzí outsourcing přináší nevýhody typu „lidé neví, o čem to celé je“, jsou zbytečné prodlevy v komunikaci, nejednotnost zpracování s ostatními projekty, nemožnost interně konzultovat či za běhu měnit zadání, nemožnost samostatně motivovat lidi nebo tyto lidi vybírat, vznášet vyšší nároky během realizace (např. přibírat nové lidi a ty do projektu zapojovat), nekompatibilita s firemní filozofií nebo technologickými standardy (co jeden pes, jiná ves), menší kontrola či možnosti rozvíjet produkt v budoucnu. Outsorcingové firmy vám navíc vždy mažou med kolem huby v půlce projektu, ikdyž ještě nemají splněnou sotva ani pětinu, zatímco zaměstnanec raději přijde o své prémie, ale řekne vám, jak se věci ve skutečnosti doopravdy mají.

    Za mnohem lepší variantu považuji krátkodobé „najímání“ lidí do pracovních skupin od technologických firem. Je to sice krátkodobě nákladná, ale dlouhodobě velmi rentabilní záležitost. Výhodou je, že sedí vedle vás, takže jste neustále v kontaktu, práci můžete lépe kontrolovat a organizovat a také se jich můžete po skončení realizace projektu stejně rychle zbavit jako jste k nim přišli. Popř. v lepším případě často v případě oboustranné spokojenosti k vám tyto lidé mohou přejít do zaměstnaneckého poměru, což se tak často také děje.