10 promyšlených risků, které vedou k úspěchu

Možná jste někdy v životě zaslechli narážku na to téma, že dobří právníci utíkají od risku, ale dobří obchodníci jej naopak vyhledávají. Pro běžného podnikatele to totiž znamená, že „žádný risk“ rovná se i „žádná odměna“. V reálných tržních podmínkách ale ne všechny riskantní věci jsou takové, jaké se zdají a relativně snadno se dají při správných znalostech (a zdrojích) propočítat.

Riskování k podnikání patří a je to jedna z cest, jak si udržet neustálou konkurenční výhodu nad ostatními tržními subjekty. Výzva tu je samozřejmě v tom, jak odhalit riskování špatné a s těmi zbylými je třeba se prosadit chytře. V byznysu nejsou žádné garance, o to větší se zde proto vyplatí mít znalosti.

1. Zaměřte se na náročný zákaznický problém, ne zábavnou technologii

Investoři neradi vidí technologické udělátko, které existuje jen proto, aby vytvořilo jistý problém, který vzápětí vyřeší. Jeho existence je většinou zbytečná a postradatelná, nicméně občas může být potřeba jistých zákazníků po něčem opravdu velká, takže ani toto neplatí vždy a na 100 %.

2. Často aktualizujte své řešení k zajištění růstu

Předpokládat, že se rychle vzpamatujete poté, co vám konkurent zabije slepici snášející zlatá vejce není chytrý risk. Musíte předem plánovat zestárnutí vaší nabídky a poté ji inovovat novými přístupy, postupy a technikou. Je lepší, když tak učiníte sami než abyste čekali na naštvaný e-mail od zákazníka.

3. Dodávejte více produktů/služeb, ne jedinou věc

Být doslova koněm, který umí jediný trik může být pro řadu firem skvělá filozofie, v dlouhodobém hledisku se to ale nevyplácí. Jakkoliv dokonalou máte prvotní nabídku, pokud není naplánované žádné další její rozvinutí, jste (časem) v problémech. Rozšíření nabídky proto nepodcenit.

4. Implementujte moderní a reálný obchodní model

Nabízet všechno zdarma a roky takto lovit uživatele (viz Twitter nebo Facebook) je vysoce riskantní přístup, jenž potřebuje hluboké kapsy. To se dá snížit zavedením služeb na předplatné a „free“ věci, které vlastně free nejsou (shareware namátkou). Nakonec, i tehdy, když je organizace primárně myšlena jako nezisková, i pro ni je třeba financí k pokrytí nákladů na provoz…

5. Najděte strategického partnera v rámci navýšení růstu

Každý na trhu má stejný cíl, totiž převálcovat konkurenty a být prvním závodníkem pelotonu. Je ovšem reálnější získat si společníka, se stejnými cíli. To vám může pomoci s novými zákazníky i trhy, rozdělením risku, zvýšením výhodných ekonomických faktorů a samozřejmě je tu i sdílní zdrojů.

6. Užívejte metrik k porovnávání marketingových iniciativ

Spousta podnikatel vsadila hned zpočátku na jednu kartu typu „hop nebo trop“, což sice slibuje super zisk, ovšem utopit všechny firemní zdroje v nápadu, který se nedá ani změřit a je nepředvídatelný (virální marketing) opravdu není dobrá dlouhodobá strategie. Nejde tu ani tak o to, že to jsou špatné metodiky, spíše o jejich vlastní neprůhlednou a nezvládnutelnou aplikaci.

7. Naverbujte nejlepší členy do týmu a stimulujte je

Plnit si tým určitými lidmi (rodina) jen proto, aby při tom firma co nejvíce ušetřila, to opravdu není ideální. Skvělý zaměstnanci se budou déle hledat a budou více stát, ovšem kvalifikovaný a dobře motivovaný tým si dokáže poradit s řadou věcí, nad nimiž by se ti průměrně znalí univerzální lidé již dávno rozbrečeli.

8. Postavte svůj business s minimem vnějšího financování

Navýšení peněz ve firmě jen velmi nepravděpodobně změní míru riskovosti. Dobří obchodníci vědí, že startupy se spoustami peněz selhávají stejně často jako ty bez nich. Musíte mít ale tak či onak dobrý a reálně aplikovatelný plán, jak přežít počáteční fázi růstu firmy.

9. Nespoléhejte na skromné předpovědi

Dobří investoři nepodporují příliš konzervativní předpovědi, stejně jako ty divoce optimistické, ba až lehce absurdní, protože to naznačuje, že se druhá strana věci nevěnovala natolik důkladně, jak by měla. Jinými slovy, je to bohapustý kecal-snílek nebo to není „profík“.

10. Buďte lídrem raději jak následníkem

Spousta lidí si myslí, že postačí následovat třeba Google a úspěch je doma. Neuvědomují si přitom, že vstoupit na přeplněný trh a ukrást zde spokojené cizí zákazníky je těžší, nežli přijít s něčím novým a vytvořit si tak i nový trh a zákazníky hledající a následující vaše zánovní řešení. Trh miluje lídry a nikoliv následující ovce.

Zdroj: StartupProfessionals

Relevantní články