13 pilířů tvořících základ uživatelské zkušenosti

Během kariéry profesionála na User Experience aneb všeho týkajícího se uživatelské zkušenosti s určitým programem, webem nebo službou, se lidé většinou snaží být profesionály za každou cenu. Často ale přehlíží lidskou a „zenovou“ stránku věcí.

Fakt 1.

Uživatelská zkušenost je součet všech interakcí, jaké má osoba s dodavatelem věci a je jedno, zda je to marketingová výpomoc, hovor zákazníka na podpoře nebo určitý konkrétní produkt. Vše je ovlivněno tím, čemu firma věří a co praktikuje.

Fakt 2.

Uživatelská zkušenost je strategická. Začíná s ideou na zlepšení uživatelova života, pokračuje skrze každý moment zákaznického cyklu a je hnaná vizí, jenž vede a zdůvodňuje každé designérské rozhodnutí.

Fakt 3.

Každý detail o produktu i firmě o věci leccos prozrazuje. A uživatelská zkušenost braná strategicky a s důrazem na design zajišťuje, že tyto zprávy jsou doručeny se záměrem a důvodem. Design zasahuje do každého detailu a naopak, každý detail lze designovat.

Fakt 4.

Uživatelská zkušenost je proces objevování, definování vize, strategie, plánování, provedení, měření a iterace. Vyžaduje flexibilitu a ochotu, nemít pravdu tak dlouho, dokud každý neuvidí, že to vlastně pravda je.

Fakt 5.

Skvělé produkty a služby vyžadují odvahu. A design dává tvar vaší kuráži.

Fakt 6.

Výborný produkt nebo služba je málokdy pouhým logickým výsledkem hledání. Mnohem častěji se zrodí z determinace učinit věc dobře a kurážné víry v to, že to, co děláte, změní svět .

Fakt 7.

Řešitelé největších problémů světa budou ti, jenž aplikují svoje dovednosti, talent, znalosti a zkušenosti k designu a redesignu světa okolo nás. A vůbec sami sebe přitom nemusí vidět jako designéry. Ale oni budou designovat, cíleně měnit, jelikož chtějí a ne proto, že musí.

Fakt 8.

Cílem designéra je naslouchat, sledovat, chápat, sympatizovat, být empatický, syntetizovat a provádět vhledy, jenž mu pak umožní, učinit neviditelné viditelným, slovy Hillmana Curtise, vytáhnout poklad z nicoty a získat hodnotu, kde zdánlivě nic není.

Fakt 9.

Práce designéra, stejně jako u autora, je utvářet a natahovat konceptualizované kousky děl stále pořád a dokola, až se z nich stane mistrovské dílo, jaké svět potřebuje.

Fakt 10.

Designéři nejednají na základě názoru, ale vnitřního citu a vhledu. Nenařizují, ale vzdělávají. I když lze založit dobré rozhodnutí na pouhém dobrém odhadu, designéři vše berou až na úroveň instinktu.

Fakt 11.

Designéři umožňují firmám změnit svět, definovat budoucnost, vytvářet hodnotu a k tomu i něco vydělat.

Fakt 12.

Uživatelská zkušenost patří uživateli. Zkušenost totiž nelze designovat, ale dá se do jisté míry ovlivnit. A je prací dobrého designéra, být kvalitním vlivem zvenčí.

Fakt 13.

Designéři nespravují, ale vedou.

Zdroj: uxdesign.smashingmagazine.com

Relevantní články