16 rysů nejúspěšnějších osobností světa

Když mladý žurnalista Napoleon Hill prováděl rozhovor s businessmanem jménem Andrew Carnegie v roce 1908, ten si ho natolik oblíbil, že se s ním rozhodl sdílet všechny své strategie, jenž z imigranta bez pětníku udělaly nejúspěšnějšího muže své doby. Od té doby Hill zaměřil svoji kariéru na pochopení pracovní etiky těch nejúspěšnějších lidí typu Thomas Edison nebo Henry Ford.

Své zkušenosti spojil v knize „Think and Grow Rich“ (vydaná v roce 1937) a je v ní dílo z 12 let analýz více jak 12 tisíc mužů a žen, jenž byli úspěšní v různých věcech – a pozor, nejsou tam pouze businessmani, ale i běžní lidé. A co z toho všeho vlastně vykrystalizovalo? Těchto 16 jednoduchých zásad, jenž můžete hravě provozovat i vy!

1. Mají jasný životní cíl

Je rozdíl mezi jen takovým vágním přístupem k životu „měl bych asi uspět“ a skutečně aktivním přístupem. Vždy je třeba mít na mysli dvě věci: předně, přesný plán čeho chcete dosáhnout a za druhé, jak toho dosáhnout. Důležité je i to, že se oboje mění dle životních okolností.

2. Jsou sebevědomí

Aby si člověk mohl nastavit vysoko laťku, musí být sebevědomý. Musí věřit, že je dané věci možno dosáhnout a že on sám bude schopen následovat cestu, která ho k tomu dovede. Pokud v sebe věříte vy, ostatní mají tendenci to následovat.

3. Ukazují iniciativu

Jednou z cest, jak zvednout statut korporátní hierarchie, není jen to, dokončit si, co má člověk v běžném popisu práce, ale musí ukazovat i neutuchající iniciativu po jiných věcech, jakmile je jedna ukončena.

4. Mají představivost

Nedostatek vnitřního motoru, který by je v životě hnal dál, to je přesně ten důvod, proč je 95 % lidí kolem nás následovníky a nikoliv tvůrci cest. Pozor, jsou mezi námi ale i lidé, kteří dávají přednost následovnictví dobrovolně.

5. Jsou aktivní

Můžete mít 5 vysokoškolských titulů z nejlepších univerzit, mít přečtené všechny důležité historické knížky o businessu a přesto selžete. A to jen proto, že nejste schopni proměnit svoje znalosti v akci.

6. Jsou entuziastičtí

Je to zřejmé, ale přesto si to dost lidí uvědomí až v půlce života: dělejte pouze to, co vám přináší vnitřní štěstí, jinak skončíte s nedostatkem energie být opravdu úspěšní.

7. Praktikují sebekontrolu

Ještě před tím, nežli člověk ovládne a vede někoho jiného (ve smyslu pracovním přirozeně), měl by praktikovat dost sebekontroly na to, aby věděl, že arogance a vztek jsou špatnými rádci, jenž ho drží nízko v rozletu.

8. Jdou za hranice

Tím opět nemáme na mysli fakt, že si srovnají věci do kufru a vyrazí přes hory do jiné země, ale fakt, že nejúspěšnější lidé jsou schopni překonat své konkurenty. A když se jim to jednou již povede a oni jsou na absolutní špičce, pak soupeří sami se sebou.

9. Každý je má rád

Jestliže jste charismatičtí a podporujete své dobré vztahy s jinými, stavíte si tak síť lidí, jenž jsou později ochotni pomoci vám často i bez toho, aniž byste se jich ptali.

10. Umí naslouchat a oddělit to důležité

Jelikož jejich akce a rozhodnutí mají dopady na jiné lidi, lídři typicky rozumí tomu, že nemohou brát vše, co někde nahodile četli nebo viděli za univerzálně platnou věc, ale že je nutné (pro vytvoření reálného pohledu na věc) údaje získávat i z jiných lidských zdrojů a názorů.

11. Jsou zaměřeni

Ti nejlepší z lidského rodu hravě svedou to, zaměřit svoje schopnosti i intelekt na specifický problém, bez toho, aniž by se zatěžovali nedůležitými detaily.

12. Jsou vytrvalí

Ti, kteří jsou schopní dosahovat úspěchu, nejsou odrazeni nevyhnutelnými problémy, na které ihned narazí. Výzvy a zklamání je jen postrkují dále vpřed.

13. Jsou odolní

Je jim jasné, že ani ten nejlepší obchodník světa není vždy 100 % úspěšný, takže umí přijímat lokální nezdary bez toho, aniž by to ohrozilo jejich větší plán.

14. Mají pochopení

Historie je plná svržených šílenců, potrhlých diktátorů a samozvaných králů skoro-bohů, jenž lidé ve vteřině svrhli, mít tu příležitost. Ti nejlepší lidé pracují v harmonii se svým týmem, nikdy ne proti němu.

15. Pracují tvrdě

I tehdy, když jste již dosáhli svého cíle pro tento měsíc nebo rok, neznamená to, že by měl člověk usnout na vavřínech. Obchod je buď neustálá cesta nahoru nebo dolů, takže příliš polevit může osobnost a její firmu zpomalit a zničit tak její tržní hybnost a tedy i vše, pro co tak moc původně pracovali.

16. Jsou empatičtí

Ti nejlepší z lidského businessu se vždy chovají k ostatním tak, jak chtějí, aby se o ostatní chovali k nim.

Zdroj: entrepreneur

Relevantní články