5 situací, kdy vyhodit svého mentora

V praxi se dá poměrně často narazit na situace, kdy nějaký businessman prostě není schopen ukončit pracovní svazek s někým, kdo s ním začínal nebo, kdo jej vyučil dnešnímu „řemeslu“.

I když je business drsné kolbiště většinu času, řadu osob popadne jistá nostalgie, když přijde na jejich první zaměstnání a učitele. Jak se ale poprat se situací, kdy již řečená osobnost nestačí tempu dravé moderní doby či je prostě nechce respektovat?

Možná někdo vypadá jako přítel, učí vás, mentoruje vás, ale jakkoliv si tuto osobu třeba považujete, určitě by vás u ní měla varovat pětice následujících věcí:

1. Zapomínají na meetingy

Mentorem zde můžeme rozumět i osobu, jejíž životní zkušenosti vám pomáhají ve firmě překonat nějaký úkol, co se před vámi nalézá. A s podobnými lidmi je samozřejmě nutné se scházet aspoň jednou za čtvrt roku. No a když to daný člověk více jak dvakrát odřekne, měli byste zpozornět.

2. Drží se zpátky

Mentor by měl mít z podstaty své pozice a definice více zkušeností a také větší síť kontaktů. A měl by vás nutit do známostí s podobnými novými lidmi, abyste si s nimi i vy vybudovali vztahy. Když tedy mentor zadržuje tento typ informací, klidně buďte zase vy skeptičtí k jeho budoucnosti ve firmě.

3. Nekladou nové otázky

Vyhledávat experty v poli je nutné k tomu, aby se člověk něco nového dozvěděl, pohnul problémem a příště to třeba již zase zvládl sám, ale i u mentora s největšími zkušenostmi na světě je zcela určitě 100 % na místě, čekat (aspoň čas od času) rozšíření jejich obzorů, což platí obzvláště nyní, v dnešní dravé internetové době, kdy technologie stárnou jako pečivo.

4. Jsou proti expanzi a inovaci

Jedním ze znaků dobrého mentora je zcela bez pochybností i to, že se vás nesnaží odradit od projektů a věcí, které chcete udělat. Teď nemáme ani tak na mysli odrazování od nejistého obchodu, ke kterémuž názoru dospěl na základě svých zkušeností, ale spíše věci jako rozmlouvání toho, abyste se něco nového naučili nebo někde aplikovali nový (jistě proto i efektivnější) přístup.

5. Nehlásí postup

Interakce s mentorem je samozřejmě dvojcestná záležitost – na jedné straně s vámi interaguje mentor, na té druhé i vy s ním, když mu kladete upřesňující otázky, reportujete mu status projektu apod. Když se tedy právě ten váš neozve velmi dlouho a již dávno měl, je i to určitě na pováženou.

Zdroj: entrepreneur

Relevantní články