5 základních pravidel úspěšné zahraniční expanze

Svět internetu a otevřený evropský trh bourá dříve těžko překonatelné bariéry pro zahraniční expanzi. Ta se tak stává dostupnou i mnohem menším společnostem, než tomu bylo v minulosti. Celní unie, unifikované účetní standardy, levnější logistika a vůbec ucelené právní prostředí v Evropské unii vedou i stále větší počet internetových obchodů k úvahám, zda se nevydat na zahraniční trhy. V tomto článku se zaměříme na několik základních pravidel, která byste při expanzi do dalších zemí neměli opomenout.

Nehledejte jen překladatele, ale rodilé mluvčí

Ano, je samozřejmé, že v jazykově rozdrobené Evropě se neobejdete bez kvalitního překladu svých stránek. Ač se to zdá jako naprostá samozřejmost, je právě špatně přeložený web velmi častou příčinou neúspěchu. Opomeneme-li zcela nevhodné automatické překladače, není dostačující ani využití služeb standartních překladatelů. Důležitá je i následná korektura rodilým mluvčím, která jako jediná zaručí, že jsou volena správná slova a větné skladby. Ani sebelepší překladatel není s jazykem tolik ztotožněn, aby zněl překlad pro zahraničního zákazníka přirozeně a důvěryhodně.

Zvolte správný eshopový systém

Lokalizace pro zahraniční trh se netýká pouze samotných textů, ale kompletního obsahu a nabídky služeb. Tedy odlišných cen, marketingových nástrojů, termínů dodání, bannerů, poštovného nebo typů plateb. Daný systém by měl zvládnout tato specifika pro jednotlivé trhy oddělit a přizpůsobit je požadavkům v jednotlivých zemích. Máte-li například zboží skladem, je termín dodání pro tuzemské zákazníky 1-2 dny, systém by měl však umět v cizojazyčné verzi automaticky ukazovat delší dobu dodání, pokud nemáte v zahraničí lokalizován i Váš sklad. Odlišné jsou i zvyklosti plateb za zboží. V Německu je běžná platba za zboží předem, v Polsku nebo v České republice je naopak velmi oblíbená platba dobírkou, která v Německu prakticky neexistuje. Ve Velké Británii je častou často využívanou on-line platební metodou Paypal, v Německu SOFORT Überweisung, v České republice Gopay nebo PayU. Všechna tato specifikace by měl být schopen profesionálně vytvořený eshop pro více zemí zohlednit.

Zajistěte kvalitní zákaznickou podporu

Jen kvalitně přeložený obsah bohužel nestačí, je důležité pro zahraniční klientelu lokalizovat i zákaznický servis. Ten by měl být schopen dostatečně pružně reagovat na dotazy návštěvníků týkajících se samotného produktu, ale i řešit nastalé komplikace při logistice zboží, zajistit reklamaci, být nápomocen při eventuálním vrácení zboží či výměně. Taková podpora je poté potřebná nikoliv jen přes email, ale i telefonicky. V první fázi Vaší zahraniční expanze nemusíte lidi na zákaznickém supportu hned zaměstnat, ale můžete využít specializovaných firem, které se takovým servisem zabývají.

Logistika musí fungovat oběma směry

Jistě každého podnikatele napadne, že bude třeba vyřešit zasílání zboží do zahraničí. Menší procento firem se však ve fázi plánování zaobírá skutečností, že logistika musí v optimálním případě fungovat obousměrně. Není tedy důležité jen zboží zákazníkovi poslat, ale dostat jej i zpět v případě reklamace, vracení či výměny. Legislativa tuto možnost vyloženě neukládá, ale pro zákazníky bude skutečnost, že při reklamaci je třeba zaslat zboží do zahraničí, velmi nemilým zjištěním. Je vhodné využít specializovaných odběrních skladů v dané zemi, které jsou schopny dané nastřádané zboží v určité periodě zaslat k Vám. Takovou možnost nabízí se svou sítí partnerů i společnost DevelArt.

Myslete na účetní odlišnosti

Již nějaký ten rok platí v zemích Evropské unie povinnost platit DPH od určitého obratu v zemi doručení, nikoliv v zemi odeslán, takzvaná „přenesená daňová povinnost“. Jak toto vypadá v praxi? Každý členský stát má určenou hranici, od které požaduje placení DPH u zásilek doručených na své území. DPH tak neodvádíte za toto zboží kvartálně nebo měsíčně domácímu finančnímu úřadu, ale právě tomu zahraničnímu. V dané zemi tak podáváte i klasické přiznání k DPH se všemi náležitostmi, které ukládají místní zákony. V neposlední řadě je také nutné fakturovat zboží v sazbě daného státu. Povinnost platit DPH v zemi doručení se u každého státu liší, při doručování zboží do České republiky je hranice stanovena na 1 000 000 Kč, na Slovensku je to 38 000 EUR, v Polsku 160 000 Zlotých a v Maďarsku poté pouhých 18 000 EUR.
Na tuto skutečnost je dobré myslet ihned v počátcích. Vhodně optimalizovanými účetními procesy a navázáním spolupráce s kvalitní účetní firmou v zahraničí tak předejdete spoustě komplikacím při přechodu na přenesenou daňovou povinnost.

Tento článek byl vytvořen ve spolupráci s internetovou agenturou DevelArt.

Relevantní články