7 reálných důvodů, proč musíte být experti aspoň v něčem

Použití strategie tzv. „authority marketingu“ (též se lze setkat se slovním spojením se stejným významem „expert marketing“) při budování vaší značky a zvyšování jejího tržního dosahu má řadu benefitů. Expert marketing jednoduše značí, že jste se stali odborníkem ve své branži. Tento proces je dlouhý a zahrnuje mimo jiné i tento typ činností: budete muset pomáhat lidem překonávat jejich problémy, psát k tématu knihy nebo články, objevovat se na tématických podcastech apod. Bude to chtít čas, ale nakonec, když vás lidé uvidí jako autoritu a experta, vaší značce to nesmírně pomůže. Jak se ale dnes obratem přesvědčíme, k tomu, být v něčem expert, je i řada dalších dobrých důvodů…

1. Nemusíte nahánět klienty, přijdou za vámi sami

Vaši zákazníci za vámi sami přijdou, když v něčem budete expert – třeba takový Dave Ramsey nám budiž příkladem. Dotyčný je expertem na poli financí, avšak nikdy nikde nelobbuje kvůli zakázkám, ani s nikým nesoutěží. Prostě nabízí radu a je viděn jako autorita v branži, zákazníci se mu tedy sami jen hrnou a kupují jeho knihy, navštěvují semináře, čtou web, … A to vše jen proto, že je to expert.

2. Vaše rada nebude již nikdy zákazníkem zpochybňována

Obecně platí, že když někdo ví mnohem více o jisté oblasti (nikoliv nutně tržní, viz třeba chirurg), běžný člověk nemá nutkání se s ním hádat a zpochybňovat jeho názory a rozhodnutí, ale naopak je respektuje – pakliže chirurg dopěje k názoru, že je nějaký zákrok nezbytný, prakticky nikdo mu neodporuje. A to přirozeně platí i pro jiné oblasti: vývoj, design rozhraní, testování, grafický návrh, …

3. Získáte vliv na svém trhu

Kdo má vliv, ten má i velkou moc. Když bude chtít, může ovlivnit svoji sféru konání a stejně tak i ostatní lidi v jejím dosahu. Pokud se kupříkladu soustřeďujete na rafinovaný návrh zbraní (viz firma Glock, jejíž zbraně obsahují běžně polovinu dílů, co konkurence), byla to jen otázka času, nežli se od ní ostatní inspirovali v návrhu a materiálech sami (v rozumné míře samozřejmě, patenty a žaloby nelze brát na lehkou váhu). Položte si otázku i vy sami – chcete trh raději následovat nebo utvářet?

4. Můžete si zvýšit taxy za služby

Za oné konstelace, že si zákazník někoho najme na službu nebo ohledně dodání produktu, nezdráhá se většinou vysázet na virtuální dřevo více, když jste expert v branži. Abychom se vrátili k příkladu z prvního bodu – když se budete rozhodovat, co učinit s těžce vydřenými rodinnými financemi, předhodíte je radši expertovi v poli nebo nějakému náhodnému účetnímu?

5. Vaše autorita bude lákat pozornost

Lidská psychologie je jako hodinky. Když už jednou budete expertem v určité věci, můžete si vsadit, že vám budou lidé věnovat pozornost, jakou si zasloužíte. Ta může mít mimochodem řadu forem: zvaní do TV nebo rádia, napsání předmluvy k něčí knize, … Ať je to cokoliv, bude to věc hodná vaší expertizy.

6. Budete mít marketing jasně a zřetelně před očima

Řada z marketingových věcí, procesů a výsledků je do značné míry nepředvídatelná, takže pro vás a vaši firmu proto bude mimořádným přínosem, když sami budete nejlépe rozumět své marketingové strategii. Máte specializaci, víte jak se chovat a rovněž velmi dobře víte, jaká z tohoto chování bude odezva tržní i zákaznická.

Celá věc vám může být i nápomocna v „upřesnění“ vašich talentů. Když se třeba věnujete obecně architektuře a děláte plány od zahrad až po velké komerční objekty, můžete zjistit, že v jedné z těchto věcí jste lepší než v jiné. Pokud zde tedy nemáte skutečně špičkovou konkurenci, přímo se nabízí této expertizy využít.

7. Další autority a experti vás vyhledávají

Čím větší expert budete, tím spíše a častěji vás budou vyhledávat a kontaktovat vaši kolegové a jiní experti. Je to totiž právě jiný expert, jenž vás dokáže dobře odhadnout. A podobná věc nemusí být vždy nutně konkurenčního rázu určitě – dvě fitness studia se klidně mohou domluvit, že vytvoří spojenými silami mega-dílo respektující oba zúčastněné přístupy k věci. A populární je dnes i to, že když nějaký expert někde řeční, má sklony přizvat si další osobu jako komentátora.

Zdroj: Entrepreneur

Relevantní články