Co je RIS® a jak může pomoci v podnikání?


Každý podnik musí mít pevnou strukturu, a to v takové podobě, aby spolu byla jednotlivá pracoviště vzájemně v součinnosti. Platí to pro podniky s několika zaměstnanci i pro nadnárodní společnosti. Zajistit propojení jednotlivých úseků je možné jen díky propracovanému systému. Jedním z možných řešení, jak mít řízení podniku pod kontrolou, je právě RIS®. Proč byste ho měli implementovat i do vaší firmy?

RIS® pomáhá propojit celý podnik

RIS® je racionalizovaný informační systém, který byl vytvořen proto, aby zefektivnil chod podniku. Má modulové řešení. To znamená, že má několik modulů – vždy jeden pro daný úsek, například pro:

  • finance a kontroling
  • logistiku
  • evidenci majetku
  • správu dokumentů
  • personalistiku
  • prodej a servis
  • manažerské řízení
  • modul pro účetní systém a další

01

Každý modul je vždy nastaven tak, aby ulehčil zaměstnancům provádět běžné pracovní úkony. Moduly jsou v rámci systému propojeny, což je velkou výhodou pro vedoucí pracovníky. Ti mohou sledovat dění na jednotlivých úsecích a případně rychle reagovat na nedostatky.

02

4 možné podoby

RIS® je dostupný ve 4 základních verzích. První z nich je Podnikový informační systém RIS, který je určen pro středně velké a velké společnosti. Druhou verzí je Ekonomický software RIS Start, který je určen pro střední a malé podniky. Obsahuje modul pro účetnictví, sklad, majetek a obchod. K dispozici je také speciální manažerská nadstavba TOP-RIS. Tato verze je určena pro manažery a pracovníky reportingu a controllingu. Je cenným pomocníkem pro analýzu všech důležitých dat z oblasti výsledků a efektivity podniku. Umožňuje snadnou tvorbu výročních zpráv a jiných reportů. Pro podniky, které jsou zaměřeny na výrobu, byl vytvořen Výrobní podnikový systém AR-RIS.

Pokud chcete zvýšit úroveň vašeho podnikání, je třeba o systému začít přemýšlet a co nejdříve ho implementovat. Doporučujeme také sledovat tuto rubriku, kde najdete cenné informace ze světa ekonomiky.

Líbil se Vám tento článek? Můžete jej sdílet přes sociální sítě...

Pin It

Relevantní články

    None Found