Co je RIS® a jak může pomoci v podnikání?

Každý podnik musí mít pevnou strukturu, a to v takové podobě, aby spolu byla jednotlivá pracoviště vzájemně v součinnosti. Platí to pro podniky s několika zaměstnanci i pro nadnárodní společnosti. Zajistit propojení jednotlivých úseků je možné jen díky propracovanému systému. Jedním z možných řešení, jak mít řízení podniku pod kontrolou, je právě RIS®. Proč byste ho měli implementovat i do vaší firmy?

RIS® pomáhá propojit celý podnik

RIS® je racionalizovaný informační systém, který byl vytvořen proto, aby zefektivnil chod podniku. Má modulové řešení. To znamená, že má několik modulů – vždy jeden pro daný úsek, například pro:

  • finance a kontroling
  • logistiku
  • evidenci majetku
  • správu dokumentů
  • personalistiku
  • prodej a servis
  • manažerské řízení
  • modul pro účetní systém a další

01

Každý modul je vždy nastaven tak, aby ulehčil zaměstnancům provádět běžné pracovní úkony. Moduly jsou v rámci systému propojeny, což je velkou výhodou pro vedoucí pracovníky. Ti mohou sledovat dění na jednotlivých úsecích a případně rychle reagovat na nedostatky.

02

4 možné podoby

RIS® je dostupný ve 4 základních verzích. První z nich je Podnikový informační systém RIS, který je určen pro středně velké a velké společnosti. Druhou verzí je Ekonomický software RIS Start, který je určen pro střední a malé podniky. Obsahuje modul pro účetnictví, sklad, majetek a obchod. K dispozici je také speciální manažerská nadstavba TOP-RIS. Tato verze je určena pro manažery a pracovníky reportingu a controllingu. Je cenným pomocníkem pro analýzu všech důležitých dat z oblasti výsledků a efektivity podniku. Umožňuje snadnou tvorbu výročních zpráv a jiných reportů. Pro podniky, které jsou zaměřeny na výrobu, byl vytvořen Výrobní podnikový systém AR-RIS.

Pokud chcete zvýšit úroveň vašeho podnikání, je třeba o systému začít přemýšlet a co nejdříve ho implementovat. Doporučujeme také sledovat tuto rubriku, kde najdete cenné informace ze světa ekonomiky.

Relevantní články

    None Found