Flat design – jak dlouho se udrží tento trend v oblasti webdesignu?

Flat design

Stejně jako se mění internetové technologie, mění se i styl webdesignu. A je to vlastně tak téměř se vším, s každou věcí v každém oboru.

Někdy po roce 2000 jsme mohli sledovat graficky bohaté weby plné flashových animací, nad jejichž stylem dnes už pouze zůstává rozum stát. Bylo období, kdy se použitelnost ještě moc neřešila, obrazovky počítačů byly malé, v nízkém rozlišení a do šířky 600 pixelů se měl vejít celý web, mnohdy se dvěma sidebary po stranách.

Následovalo období, kdy se webdesign začal formovat a mnozí webdesigneři přebírali fungující koncepty, na kterých stavěly své návrhy. Stále však byla doba, kdy se používalo hodně efektů, stínů či odlesků. Nicméně s příchodem nových možností a webových technologií se webdesign postupně ubíral směrem, ve kterém je právě teď. Tedy alespoň dle mého pocitu.

Server Yahoo.com

Server Yahoo na přelomu roku 2000.

V jednoduchosti je síla

Nyní se vše zjednodušuje, používají se jednolité barvy, klade se důraz na použitelnost a kvalitní typografické zpracování. Šetří se grafickými prvky, barvami. Dělají se one-page weby. Zvětšují se fonty, ubírají se věci, které nemají dostatečné opodstatnění. Ano, i tak by se v krátkosti dal charakterizovat flat design.

Přitom tomu není tak dávno, kdy zaoblené hrany a boxy s přechodem byly in. Nyní však vídáme designy velkých společností, které právě razí jednoduchý a minimalistický styl. Z mého pohledu je to dobrá zpráva. Webdesign se za těch několik let stal samostatným oborem, který úzce souvisí s celkovou použitelností webu, klade se důraz na účel a obchodní úspěch. Dnes již grafik, který umí mistrně Adobe Photoshop, kreslí nádherné ilustrace a rozhodně mu nedělá problém nasázet pár boxů s nadpisy do tísicipixelové mřížky, není automaticky webdesignerem. Dříve webdesign souvisel spíše s grafikou, resp. grafickými dovednostmi autora, dnes se to podle mě ubírá směrem, kdy webdesign souvisí zejména s použitelností a účelností. S tím by měl každý webdesigner ve svých návrzích počítat v první řadě.

Server Yahoo.com

Evoluce Yahoo v roce 2006.

Použitelnost pro mobilní zařízení

S aktuálním trendem flat designu souvisí i přesycený trh s mobilními zařízeními. Z flat designu se jednoduše stane i design responzivní, tedy použitelný design pro mobily i tablety. Často se dnes používá termín „mobile first,“ kdy webdesigner vychází ze zobrazení na mobilním zařízení. Mobilní verze webových stránek totiž neobsahuje tolik prvků jako verze desktopová. Při návrhu designu pro mobily se tak zbavíme nedůležitých informací a ty skutečně podstatné informace pak promítneme i do samotného webdesignu desktopové verze.

Nevýhody flat designu

Flat design má však i svá úskalí. Rozhodně není použitelný pro všechny obory. Záleží na cílové skupině. Například takový web pro děti bude přitažlivější a úspěšnější v nějaké veselé, kreslené a bohaté grafice, než kdyby byl funkcionalistcky dvoubarevný v plochém stylu.

Server Yahoo.com

Nynější podoba Yahoo i s novým logem ve flat stylu.

Dalším problémem, se kterým se můžeme u flat designu setkat, je nevýrazný komunikační (call-to-action) prvek mezi webovou stránkou a uživatelem. Zatímco u graficky bohatých webdesignů jsme mohli tlačítko „Do košíku“ vyšperkovat stínem, přechodem a ohraničením a dostatečně jej tedy zdůraznit, ve flat designu se nám tyto efekty nehodí a call-to-action prvek tak mnohdy není tak výrazný a celkové konverze webu mohou být horší. Možná právě s tímto souvisí i fakt, o kterém jsem se zmiňoval výše. A to že dobrý webdesigner v dnešní době musí dodržovat spoustu standardů a brát ohled zejména na funkčnost a použitelnost webu.

Plochý design je jedním z mnoha stylů současného webdesignu. Nutno však uznat, že je zdaleka nejvýraznějším a rychle rostoucím trendem, který se ostatně nepoužívá pouze na webech, ale i v mobilních zařízeních či operačních systémech. Nová verze iOS systému je také více flat, než verze předchozí. To samé můžeme říct i konkurenčním Androidu. A koneckonců, podívejte se na styl Windows 8 a jeho Metra. Jaký máte názor na flat design vy?

Relevantní články