Jak a proč se v minulých desetiletích změnily obchodní plány

Jestliže patříte ke skutečně velmi vyzrálé obchodní generaci, pak jste asi za svůj život narazili na svoje první business-plány (tehdy se jim tak u nás ještě určitě neříkalo, zato z této doby pochází řada roztomilých zkratek – třeba Mimořádná Cenová Kalkulace byla MICKA, ale to trochu odbočujeme…) již někdy v 70. či 80. letech minulého století.

Dá se říci, že v čím aktivnější a větší firmě pracujete, na tím více business-plánů během roku narazíte, tím více jich přečtete a tím více jich odmítnete nebo zavedete do praxe. A jako osoba z branže jste si nepochybně všimli, že něco mají dřívější business-plány společného s těmi dnešními, ale zase na druhou stranu, leccos mají i rozdílného.

Základní pilíře podnikání, obchodu a businessu se samozřejmě nezměnily, pořád je to i dnes o těchto věcech:

  • O businessu a výsledcích – hodnotou jakéhokoliv podobného plánu je jeho obchodní dopad a rozhodnutí, jenž zajistí, nikoliv jeho nápady, ideje, formátování, text nebo vizáž. Naprosto krásný a perfektní plán je bez vlastního provedení totiž ničím. I mizerný plán, avšak s jistou business-hodnotou, stále přináší podniku určitou výhodu.
  • Je to plánování, co platí, ne plán samotný – i on ale musí procházet neustálými revizemi a reedicemi tak, jak se mění vstupní podmínky. A pozor, plán je proces, nikoliv dokument.
  • Forma následuje funkci – business-plán by měl být jen natolik velký, aby pokryl business, jaký potřebujete a v jeho rámci růst jen organicky. Plán obsahuje jen to, co je nutné pro jeho obchodní využití.
  • Plánování způsobuje změny, změna naopak ale nemusí nutně znamenat plánování – dobře zformovaný plán spojuje své jednotlivé části a rozhodnutí tak, aby zajistil zlepšení managementu nebo výsledků.
  • Plánování není účetnictví – i když možná některé jeho části projekce vypadají jako účetní prohlášení, jejich kontext je zde zcela jiný. Také účetnictví potřebuje přesný detail, plán se spokojí s odhadem.

A stejně jako jiné věci v businessu, i plány se změnily:

  • Časové rozpětí je kratší – ve starých dobrých časech, plán mohl běžet i několik měsíců bez revize, dnes je ale plán většinou považován za zastaralý po pár týdnech. 
  • Plány samotné jsou kratší – je tomu možná nesnadné uvěřit, ale dříve se plány běžně rozlézaly i po 75-100  stránkách validních informací (formát se přirozeně lišil dle svého business-kontextu), nicméně obecně dnes platí, že business-plány jsou dnes menší než bývaly dříve. Třeba takové investiční plány dnes málokdy přesáhnou 25 stran (bez tabulek a ilustrací) a jiné mohou jít i jen na 10-15 stránek textu.
  • Nástroje a techniky jsou jiné – dobré business-plány dnes zahrnují kolekce leckdy nových komponent jako jsou textové odstavce, seznamy, seznamy s odrážkami, ilustrace, odkazy, … Tištěné verze se dnes rovněž až tak moc nenosí a plány žijí převážně digitálně v cloudu.

I klasické business-plánování dnes reflektuje rapidně se měnící IT svět, ale ani ono pořád neztratilo svoje základní rysy a účel od dob, kdy jste poprvé uchopili do rukou svůj první kus.

Zdroj: entrepreneur

Relevantní články