Kolik času ze své pracovní doby lidé opravdu pracují?

Na našich stránkách neustále řešíme věci jako, co je to „selfie“, jak více zefektivnit svoje pracovní procesy nebo kudy do svého nového projektu dostat externí finance. Doufáme ale, že se najde místo i na pár zajímavých statistik na výše zmíněné téma.

Máte nějakou malou, střední nebo větší firmu a v ní řadu lidí, co tam pracují každý den? Potud vše v normálu, ale jak se záhy přesvědčíme, je tu skoro 50% šance, že se nic neděje, ačkoliv by mělo!

Za výzkumem stojí agentura AtTask, jenž se s ním zaměřila na efektivitu pracovních procesů v běžné enterprise sféře (byly vyzpovídány 2 tisíce zaměstnanců). A co zjistila? Nic moc příjemného – moderní člověk je velmi často natolik rušen celou řadou dalších věcí a faktorů, že pracuje jen 45 % času své doby na svých hlavních úkolech. Co se týče dalších informací, pak 14 % času tráví nad e-mailem, 8 % připadá na vyrušování obecně, 9 % na užitečné schůze, 7 % na zbytečné schůze, 12 % na administrativu a 6 % na zbytek.

Jak sami vidíte, optimalizovat podobný proces je naprostá nezbytnost, takže to určitě udělejte s ohledem na podmínky právě v tom vašem prostředí.

V rámci statistik je nám dostupný i výzkum, jak dnes zaměstnanci nejčastěji komunikují. Celých 91 % připadá na e-mail, což není bůhvíjaké překvapení, na druhou stranu, plánované schůze v 68 % případů již možná trochu pro někoho ano. Následují spontánní schůze s 66 %, mobil s 64 %, sdílené dokumenty v 55 % situací, ve 40 % IM, ve 12 % PM software a 8 % volí jiné cesty.

Při pátrání po záludnostech moderní enterprise sféry byl vznesen i dotaz, co ponejvíce práci ve firmě zdržuje. Odpovědi na něj byly následující: nejvíce (59%) mají na svědomí zbytečné meetingy, 43 % zbytečné e-maily, 36 % situací si nárokuje nedostatek dobrých pracovních procesů, 35 % spadá pod chybné rozdělení priorit a 35 % na přílišný dohled a kontrolu.

kancelar

Což nás přivádí k otázce, s kým se běžný enterprise-účastník setkává v konfliktech nejčastěji: primárně je to přirozeně s vedením a to v 19 % případů, 15 % pak připadá na IT sekci, 10 % na vlastní tým, 7 % na operace, 6 % na finance, 4 % na zákaznickou službu, 4 % na marketing, 4 % na HR, 3 % na obchod, 2 % na vývoj, 7 % celkem na vše ostatní a 19 % zaměstnanců to vidí tak, že nemívá v práci žádné větší konflikty s nějakou ze skupin.

A položme si i otázku, co vlastně tyto konflikty nejčastěji způsobuje? Ve 29 % případů je to konflikt v prioritách, ve 22 % případů nedostatek komunikace, ve 20 % případů nepochopení urgence některých věcí a kupodivu pouhá 3 % připadají na osobní vendetty.

Nemalých 64 % zaměstnanců bývá v práci zmateno, kdo vlastně má přesně co dělat. Celých 63 % lidí se také domnívá, že často je „v kuchyni příliš mnoho kuchařů“. A 39 % z nich má jasno i v tématu ničení produktivity konflikty.

A ještě si ve finále odpovězme na otázku, jak vlastně konflikty ničí produktivitu týmů: 40 % účastníků je vidí jako ztracenou produktivitu, 32 % jako výrazné rušiče morálky, 30 % kvůli nim ztrácí víru v jiné týmy, 30 % souhlasí, že způsobují ztracené příležitosti, 29 % má ten názor, že příliš konfliktní projekty budou přes rozpočet, 11 % uvádí jiné důvody a 9 % má za to, že se „prošvihne“ termín.

Zdroj: Entrepreneur

Relevantní články