Malé startup společnosti ohrožují kvalitu velkých IT korporací

East London Tech firmy jsou na vzestupu, což dokazuje stálý příliv nových IT společností. Ty zavedené a úspěšněji však míří už o něco výše, konkrétně do oblasti Silicon Roundabout v Londýně. Jaký to má však následek?

Stále úspěšněji malé projekty, tzv. startupy nejsou tak bohaté jako jejich konkurenti a právě tato skutečnost paradoxně ničí bohatší společnosti. Proč? Startup firmy jsou velmi vybíravé, alespoň co se týká přijímání zaměstnanců. Běžný startup projekt má kolem 5 až 10 zaměstnanců, pokud však co by jen řekněme jeden zaměstnanec nebyl ideální, pro firmu to může mít katastrofální následky. Přece jeden člověk z pěti nebo z deseti je významné procento týmu, a pokud tato část společnosti není aktivní, může výrazně poškodit celou morálku zbývajícího týmu. Právě proto téměř všechny Startup firmy mají všechny zaměstnance se znalostmi na vysoké úrovni, navíc ještě odhodlaných si jít za úspěchem.

A právě stále častější odliv kvalitních expertů, pracujících pro menší IT společnosti jsou důsledkem stále větší absence elity ve větších společnostech. Právě z tohoto důvodu se v Británii a v USA stále častěji hovoří o důrazu na výuku většího počtu studentů, který by tuto díru ve velkých firmách zacelily. Důkazem jsou i mnohé kurzy, které pořádají firmy na vlastní náklady za účelem zdokonalování znalostí IT talentů na místních univerzitách. Především ve Velké Británii by se tato práce se studenty mohla do budoucna osvědčit a možná, že právě z této země se stane budoucí velmoc IT technologií, uvidíme.

Relevantní články