Pozor na řeč těla ve firemní praxi

Uvažujete o tom, že si vezmete na další mítink s ředitelem nebo pohovor červenou kravatu? Možná byste to ještě měli promyslet… Tzv. „Body Language“ a obecně jakákoliv neverbální komunikace může mít na váš profesionální život nečekaně velký dopad. Minimálně se stane oním rozhodujícím faktorem, jenž převáží váhy nějakého rozhodnutí na tu či onu stranu.

Experti na body language se dnes standardně shodují, že v businessu má velký vliv to, jakým dojmeme působíte na lidi, no a to je celkem pochopitelně nesmírně důležité, jak ve firemní praxi, tak i ve veškerých lidských kontaktech. Řeč těla nemluví jen jedním místem, jako pusa, ale mnoha – zahrnuje vše od výrazů obličeje, přes gesta, pohyby, tón hlasu atd. atd. Jak se zde tedy v základu zorientovat?

1. Postoj

Lidé si dělají názor na osobu na základě jejího postoje během prvních čtyř vteřin kontaktu, takže než dojde ke stolu (třeba na schůzi představenstva), nežli se posadí, již je o ní povětšinou rozhodnuto. V rámci dosažení úspěchu na poli osobně-pracovním i firemně-obchodním je tedy nutné vcházet s dobrým držením těla, svižnou chůzí, sebejistým postojem atd. Rozhodně není OK, mít pokrčená ramena.

2. Potřesení rukou

Dotek je v naší kultuře základním pozdravem a proto není divu, že mu spousta lidí (na vedoucích pozicích i mimo ně) přikládá velký význam. V zásadě se dá říci, že po potřesení rukou se dá určit, zda je osoba aktivní až dominantní či pasivní. Dominantnější osoba má při potřesení rukou rovněž tendence, umístit svoji rukou (vytočením) jakoby nad ruku svého oponenta. )

To se děje většinou podvědomě, ale někteří lidé to dělají i účelně. A též dnes platí, že je důležité i to, co dělá každá strana se svojí další rukou – čím výše ji umisťují nad pas druhé osoby, tím dominantnější gesto to je (dobře vidno v politice občas). Mimochodem, nikdy lidi nezdravte stejnou rukou, jakou jste drželi nápoj. Většině lidí poté přijde studená a vlhká, tedy nic moc první dojem.

3. Doteky

Nikdy byste se neměli během důležitého jednání či schůzky dotýkat obličeje. Ve druhé straně to totiž obratem vzbudí dojem, že jste jaksi nepopsatelně nedůvěryhodně působící, nejistý a spíše se vám nedá věřit. Dotek na vlastních rtech zase prý znamená neochotu souhlasit.

4. Tonalita

Když se snažíte někoho o něčem přesvědčit, pamatujte i na svoji tonalitu. Lidé obvykle za normální považují hlasový projev (věta, oznámení, …), u nějž na konci tonalita klesá. Když někdo s tonalitou u nějakého tvrzení neklesá, ale naopak stoupá, pak to znamená, že se snaží o něčem přesvědčit buď sám sebe, nebo vás.

5. Oblečení

Žlutá a červená jsou barvy moci, takže s těmi opatrně. Lidé rozhodující o vašem přijetí je sice mohou vnímat jako symbol vaší sebedůvěry, nicméně snadno dojmově sklouznou až do arogance.

6. Zranitelnost

Když jsou konce propisky (nebo brýlí) osoby ožvýkané, případně držení některých věcí je jakési zvláštní (křečovité objetí věcí jako je kniha, taška, …), naznačuje to, jak se tato osoba bude chovat při jednáních, jaký používá myšlenkový proces a jak bývá z lidí nervózní. Když se někde lidé cítí zranitelně, podvědomě si chrání krk – to jsou všechny ty papíry držené před sebou na hrudníku, dotyky na krku apod.

7. Postoj

Pakliže si chcete s někým pohovořit perfektně a takříkajíc „z očí do očí“, postavte se vůči němu (po malém levém úkroku) tak, aby se vaše pravé oko dívalo přímo do pravého oka druhé strany. Celých 75 % lidí pak bude vnímat hovor (ve srovnání s režimem „čelo na čelo“) jako příjemnější.

Zdroj: entrepreneur

Relevantní články