Překvapivá věc pomáhající v získání místa

Je to neuvěřitelné, jak moc věcí se nezdá lidem od HR na budoucích zaměstnancích. Vyplatí se proto znát každičký detail, jenž může pomoci převážit váhy rozhodnutí na vaši stranu.

Zde je celá věc: zatímco 76 % lidí z HR s vysokou rozhodovací mocí vidí praxi v neziskových organizacích jako pozitivum, naopak je to méně než polovina (tj. uchazeči ji jako jasné plus vnímají málokdy). Proč tomu tak je, se můžeme jen dohadovat, ovšem mohlo by to být podle všeho tím, že podobný typ člověka vykazuje dnes tolik žádanou flexibilitu, přehled a také schopnost, aplikovat naučené věci do praxe.

Řečí syrových čísel, pokud jste absolvent nebo dlouhodobě nezaměstnaný, pak vám byť i jen dobrovolnické funkce určitým způsobem chystají i místo skutečné. A vyšší šance na přijetí se samozřejmě hodí vždy a všem. Jelikož lidé z HR studují hlavně dvě věci (co jste dělali a výsledky), není špatný nápad přímo je na to upozornit, jako třeba: „Koordinoval jsem ve firmě její strategii na sociálních médiích a dosáhli jsme o 100 000 více followerů na Twitteru“.

Zdroj: menshealth

Relevantní články