Skutečně může být negativní reklama prospěšná?

Mnoho lidí říká, že negativní reklama je také reklamou. Toto tvrzení se doslova vžilo a nyní ho používá snad každý. Pojďme se však společně podívat na to, zda má skutečně svou pravdu, a zda dokáže v budování brandu výrazným způsobem pomoci. Odpověď určitě zní, že ano, že i pomocí negativní reklamy se dá vybudovat poměrně známá firma. Samotná otázka by však měla znít trochu jinak, a to zda se dá pomocí negativní reklamy vytvořit i pozitivní pohled na danou firmu, a s tím spojený úspěch. A odpověď zní, že určitě ne.

Negativních recenzí je více, než těch pozitivních

Negativní reklama se může projevit především v oblasti internetu. Zatímco spokojený člověk to téměř nikde nesdělí, ten nespokojený obětuje i poslední vteřinu svého času, aby to vyvěsil všude, kde se jenom dá. Ukázkou může být třeba jeden z největších českých autobazarů, kterého jsou negativní recenze plný internet. A přesto jasně vede v prodejnosti vozů. To však není dáno tím, že by negativní reklama nějak aktivněji táhla, ale především tím, že onen autobazar má co nabídnout. A i když lidé řadu negativ četli, věří tomu, že jim se nic podobného nestane. A samozřejmě mohou, ale nemusejí mít pravdu. Byla by však mnohem zajímavější studie toho, jaký příliv zákazníků by znamenalo to, kdyby zažité povědomí právě o tomto bazaru ze dne na den zmizelo.

Raději žádná reklama, než negativní

Samozřejmě řadu negativ je nutné brát s rezervou. Na druhou stranu pokud například internetový obchod soustavně podvádí své zákazníky, což může mít celorepublikový dopad, kdy je dané počínání medializováno, rozhodně je hloupé si myslet, že by to přivedlo byť jenom jediného zákazníka. Ano, přivede to na daný web návštěvníky, ale z těch se zákazník nikdy nestane. A výsledek je tedy naprosto stejný, jako by na web nepřišel vůbec nikdo. I to může být důkazem toho, že negativní reklama sice zvýší povědomí o brandu, ale zákazníků rozhodně nepřidá.

Relevantní články