Správa PPC – platba paušálem, neb podílem na zisku, tedy výkonnostně?

PPC Kampaně

Právě PPC reklamy se v posledních letech staly nejoblíbenější formou propagace. Dominují především sítě Google Adwords, Sklik a za nimi stojí třeba Facebook nebo eTarget.

Mnozí majitelé obchodů však vzhledem k vytíženosti svěří správu těchto kampaní profesionálovi. Zde však může nastat velké dilema, jelikož zatímco někteří pracují pouze za paušální částku, jiní chtějí být odměňovány dle dosažených výsledků – tedy podílem na zisku, a to podle toho, kolik taková kampaň přinese.

Podíl na zisku je pro podnikatele výhodný

Samozřejmě jenom málokdo by chtěl investovat do neefektivní propagace. V případě podílu na zisku dosaženého reklamní kampaní je výhoda v tom, že kromě utracených peněz za jednotlivé kliky nedává daný podnikatel žádné peníze navíc. Ty jsou vypláceny až z dosažených obratů. Ve výsledku tedy kampaň správci zaplatí, ale jenom v případě, že se dosáhne zisku. Pokud bude zisk nulový, kampaň rozhodně nesplnila úspěch. Práce kampaň za podíl ze zisku je i dobrým vodítkem k tomu, že jste narazili na skutečného profesionála. Ten si totiž často za svou prací natolik stojí, že si je stoprocentně jistý, že daný zisk vytvořit dokáže, a tím dostane zaplaceno.

Při paušálu je nutná neustálá kontrola

Pokud však po vás chce správce pouze paušál, rozhodně by vás měl pravidelně informovat o tom, co dělá, jak to dělá a jaké jsou aktuální výsledky. Rozhodně totiž nepotěší fakt, že kampaň nic nepřinesla a vy ještě musíte najatému člověku platit. Na druhou stranu je nutné podotknout, že některé obory jsou natolik specifické, že u nich vzhledem k typu zboží nebo k maržím nejde na výkonnostní model najet, a je třeba pouze ten paušální. Takovým příkladem mohou být třeba kampaně zaměřené na budování brandu, nebo takové, které mají cíl za každou cenu předstihnout konkurenci – tedy i za cenu ztráty. V těchto případech se výsledky mohou dostavit se zpožděním třeba i několika měsíců, nebo dokonce let.

Relevantní články