Tykání, nebo vykání?

Mít vlastní firmu je určitě sen každého podnikatele. S rostoucí firmou však přibývají mnohé starosti, hlavně s řízením lidí a také nastavení určité firemní kultury a firemní politiky. Jsou společnosti, které jsou na první pohled velmi benevolentní a naopak jsou firmy, kde jakákoliv demokracie končí u vchodu do budovy, a uvnitř ní je praktikována doslova tvrdá diktatura. Přesto nelze objektivně říci, která možnost je tou správnou, jelikož každá má něco do sebe.  A co je nejčastějším znakem takzvaných „mladých firem“? Rozhodně tykání.

Mladý kolektiv plný kamarádů

Takové firmy jsou často postaveny na mladém kolektivu, který by mohl být ve svém osobním volnu i partou přátel. I proto často samotný management vyžaduje tykání. Ač se to může zdát jako velmi benevolentní přístup, rozhodně to tak není. Daný management a vedení ho totiž vyžaduje. Nikdo tak nemá volbu toho, zda bude svým spolupracovníkům vykat, a později přejít k tykání. Toto platí i o vztahu nadřízený a podřízený, kde se právě tykáním boří veškerá nadřazenost, a principu oba dva působí tak, že jsou si rovni. Přesto tomu tak není, jelikož nadřízený má za svůj kolektiv odpovědnost.

Vyšší efektivita?

Důvodem pro tykání je především udělat z pracovního týmu partu přátel. Partu, která se tak bude navzájem podporovat a navzájem se tak budou tlačit k lepším výkonům, ke kterým si budou vzájemně pomáhat. Na druhou stranu vzpomeňte si, kdy vás naposled kamarád zklamal, nebo kdy jste se s ním skutečně pohádali, a to včetně nadávek a řady gest. A právě tykání může svádět k tomu, že se cítíte rovnocenní se svým šéfem, a můžete mu dát stejným způsobem najevo, co si myslíte. Přitom při vykání k němu stále cítíte určitý typ úcty, a jenom těžko by vás podobný průchod emocí napadl. A právě to patří mezi jedno z nejčastějších úskalí, jelikož i vám mohou lidé říct, jako vašemu kamarádovi: Měj se, já už tu dělat nebudu. Zavřou dveře a odejdou. A to bez výčitek i respektu.

Relevantní články